Boek cover “Love no hate”

Boek

De Empathische Leer is gebaseerd op Wijsheden ( zie Slides ) anders dan de wijsheden die de mens tot op heden uitvoeren ( volgens overleveringen; conservatieve ideeën; opgelegde ideeën die gebaseerd zijn op aardse status (extreem) )     De Empathische Leer richt zich op de hedendaagse handelingen van iedere individu, ongeacht sekse, cultuur, religie, afkomst, status etc. dat gerelateerd wordt aan de individuele leerprocessen. Een ieder doorloopt zijn leerprocessen op aarde en dienen dit goed te doorlopen. De Empathische Leer hanteert Keuzevrijheid als een hoge prioriteit en brengt inzichten aan een ieder die leren wil om zijn leerprocessen op aarde goed te doorlopen. De focus van de Empathische Leer ligt op het leven na de dood.(Hiernamaals; Hemelse status )  De hoogste prioriteit die de Empathische Leer aan een ieder verkondigt, is God van het Universum te eerbiedigen door de individuele leerprocessen goed te doorlopen op basis van Rechtvaardig; Oprecht, Vrij, Empathisch en Respectvol te handelen.  ( R.O.V.E.R )