“Love no hate”

"Love No Hate " of "Liefde Geen Haat" een beschermende kracht van het hoogste goed dat iedere mens mag uitspreken om bescherming te mogen krijgen om onaangename voorvallen te vermijden ( bv. besmetting van de Corona virus ( desondanks gebruik je gezond verstand en vermijd de risico gebieden en was je handen regelmatig). 

Boek

De Empathische Leer is gebaseerd op Wijsheden (een ander Mind-set aan de mensheid mee te geven ( zie slides)) anders dan de wijsheden die de mens tot op heden uitvoeren ( volgens overleveringen; conservatieve ideeën; opgelegde ideeën die gebaseerd zijn op aardse status (extreem) )     De Empathische Leer richt zich op de hedendaagse handelingen van iedere individu, ongeacht sekse, cultuur, religie, afkomst, status etc. dat gerelateerd wordt aan de individuele leerprocessen. Een ieder doorloopt zijn leerprocessen op aarde en dienen dit goed te doorlopen. De Empathische Leer hanteert Keuzevrijheid als een hoge prioriteit en brengt inzichten aan een ieder die leren wil om zijn leerprocessen op aarde goed te doorlopen. De focus van de Empathische Leer ligt op het leven na de dood.(Hiernamaals; Hemelse status )  De hoogste prioriteit die de Empathische Leer aan een ieder verkondigt, is God van het Universum te eerbiedigen door de individuele leerprocessen goed te doorlopen op basis van Rechtvaardig; Oprecht, Vrij, Empathisch en Respectvol te handelen.  ( R.O.V.E.R )